“Hier komt ons buurtpark”

Er hangt al een hele tijd een spandoek aan de Akersteenweg: “Hier komt ons buurtpark, De Groene Poort Oost”. Nieuwsgierige mensen die langs dit spandoek rijden, vragen zich waarschijnlijk af wanneer dat buurtpark er eindelijk gaat komen.

Het fantastische nieuws is dat na jaren van voorbereiding de aanleg van het park in 2023 eindelijk echt is gestart. De oude voetbalvelden zijn binnenkort onherkenbaar.

De ontwikkelingen zijn in volle gang. Er komt er een voedselbos, een waterpomp, een tribune (het buitenspel theatertje) en de mogelijkheid voor “jeu de boules”.

Hiervoor hebben we natuurlijk ieders hulp nodig: meld je aan als vrijwilliger!

Wie zijn wij?

De Groene Poort Oost is een initiatief van een groep bewoners uit Scharn en Heer. Wij willen van de voormalige voetbalvelden een openbaar toegankelijk, multifunctioneel, biodivers en kleurrijk park maken voor jong en oud. Een park als ontmoetingsplek waar de ‘buren’ uit Scharn en Heer en ook Maastrichtenaren van verder weg ontspannen en genieten.

Met verschillende activiteiten willen we zorgen voor meer contacten tussen inwoners van Scharn en Heer.

Doe je ook mee?

Wordt vrijwilliger

De Greun Poort Oos!

Biste vaan Hier menier of vaan Sjaan maan? Dat maak hei gaaroet neet oet!

In Mestreech(-Oos) is get sjieks aon de geng veur joonk en aajd. Iech bin groet gewore achter de voetbalvelde vaan Sjaan, die noe weure umgetouverd tot de Greun Poort vaan Mestreech-Oos. Vaan gejuich langs de lijn, via get krakers en brakligkend terrein nao e sjoen, greun, gezón, gezèllege en kleurrieke oontmoetingsplaots.

Hèlste vaan e wandelingske in ‘t greun, lekker awwerwèts boetespeule, genete vaan ‘t zönneke in ‘t park op ‘n baank, e leuk gesprek, diverse aktiviteite? Daan is dao ’n sjieke nui plaots. ‘n Plaots die de lui (weer) bijein brink. Netuurlek is ederein welkom neve de buurtbewoeners oet Hier en Sjaan.

Compleminte Roel Akkermans