Over de stichting

De stichting wil van de voormalige voetbalvelden een openbaar toegankelijk, multifunctioneel, biodivers en kleurrijk park maken voor jong en oud. Een park als ontmoetingsplek waar de ‘buren’ uit Scharn en Heer en ook  Maastrichtenaren van verder weg ontspannen en genieten.

Met verschillende soorten activiteiten willen we zorgen voor meer contacten tussen inwoners van Scharn en Heer.

Onze inkomsten komen uit subsidies en donaties van overheidsorganisaties, instellingen en fondsen en uit giften en legaten van particulieren. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we veel kosten besparen.

De stichting bestaat uit de volgende personen:

Bestuur:

Kernteam:

PR-team:

Klusteams

We hebben 3 soorten klusteams:

 1. Onderhoud
 2. Aanleg & Constructie
 3. Ondersteuning & Beheer

Onderhoud

Vier T’s

Terp, Talud, Trappen, Tribune

 • Maaien grasveldje
 • Onkruid wieden
 • Schoonhouden

Aanspreekpunten: Simone en Mariette

Speelveld

Grote activiteitenveld, bijenwand, waterspeelplaats

 • Maaien
 • Onkruid bij haag wieden
 • Bijenwand onderhouden

Aanspreekpunten: Harry en Muriel

Natuurbos

Terrein natuurbos, ‘klimplek’, takkenrillen, ronde bank

 • Onkruid wieden, maaien
 • Speelplek schoonhouden
 • Takkenrillen bijhouden

Aanspreekpunten: Simone en Muriel

Prikwerk

Hele park vrij van afval houden

 • Afval verzamelen
 • Afval afvoeren
 • Evt. schade melden

Aanspreekpunten: Elzien en Frederik

Snoeiwerk

Snoeiwerkzaamheden gehele park

 • Heggen snoeien
 • Platanen snoeien/leiden
 • Bomen/struiken snoeien

Aanspreekpunt: Annabel

Lid worden?

Lid worden van een van de klusteams?

 

Aanleg & Constructie

Voedselbos

Terrein voedselbos

 • Ontwerp begeleiden
 • Aanplanten
 • Schoonhouden

Aanspreekpunten: Annabel en Mariette

Constructiewerk

Container, meubilair, hekwerk, waterpomp, speelplek, tribune

 • Ontwerpen
 • Construeren/bouwen
 • Onderhouden (schilderen etc)

Aanspreekpunten: Rob en Erik

Lid worden?

Lid worden van een van de klusteams?

 

Ondersteuning & Beheer

Toezicht

Veiligheid en toegankelijkheid van het park

 • Park beheren
 • Calamiteiten melden
 • Contacteren wijkagent

Aanspreekpunten: Harry en Muriel

Gemeentebos & Hekwerk

Terrein en hekwerk in beheer gemeente, plus bomen en wadi

 • Contacteren gemeente
 • Onderhoud regelen
 • Onderhoud inplannen

Aanspreekpunten: Harry en Rob

Communicatie

Nieuwsbrief, website, contact vrijwilligers, wijken, netwerken

 • Nieuwsbrief en website
 • Vrijwilligers informeren
 • Contacten onderhouden

Aanspreekpunten: Elzien en Simone

Draaiboek – Logboek

Handboek buurtpark: instructies en werkzaamheden

 • Parkdelen beschrijven
 • Instructies verzamelen
 • Klussen bijhouden

Aanspreekpunten: Mariette en Simone

Park-activiteiten

Organisatie park-activiteiten voor alle doelgroepen

 • Inventariseren wensen
 • Initiëren activiteiten
 • Begeleiden activiteiten

Aanspreekpunt: Frederik

Lid worden?

Lid worden van een van de klusteams?

 

Beloningsbeleid van de stichting

Het bestuur van stichting De Groene Poort Oost krijgt geen beloning voor uitgevoerde werkzaamheden. Wel kunnen de bestuursleden een vergoeding krijgen van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het kopen van materialen.

De Groene Poort Oost wordt ondersteund door:

Logo Ber Huynen
Boomkwekerijen Jos Frijns & Zonen
Logo CNME
Gemeente Maastricht
Logo KNHM Foundation

Landschapsarchitect Jasper Hugtenburg

Logo Lieke Schrijft
L'Ortye L'ogisch
Logo Onze Buurt
Logo Paulissen Bakkerij
Logo Plus

Plus Beckers Maastricht

Thomassen Plant Protection
Logo VHN Notarissen

De Groene Poort Oost heeft een intentie overeenkomst met:

Logo IE Quest
Logo Just Goo
Logo UWC Maastricht