Over de stichting

De stichting wil van de voormalige voetbalvelden een openbaar toegankelijk, multifunctioneel, biodivers en kleurrijk park maken voor jong en oud. Een park als ontmoetingsplek waar de ‘buren’ uit Scharn en Heer en ook  Maastrichtenaren van verder weg ontspannen en genieten.

Met verschillende soorten activiteiten willen we zorgen voor meer contacten tussen inwoners van Scharn en Heer.

Onze inkomsten komen uit subsidies en donaties van overheidsorganisaties, instellingen en fondsen en uit giften en legaten van particulieren. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we veel kosten besparen.

De stichting bestaat uit de volgende personen:

Bestuur:

Kerngroep:

PR-groep:

Beloningsbeleid van de stichting

Het bestuur van stichting De Groene Poort Oost krijgt geen beloning voor uitgevoerde werkzaamheden. Wel kunnen de bestuursleden een vergoeding krijgen van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het kopen van materialen.

De Groene Poort Oost wordt ondersteund door:

L'Ortye L'ogisch
Logo Paulissen Bakkerij
Logo Onze Buurt
Logo Plus

Plus Beckers

Logo Lieke Schrijft
Logo KNHM Foundation
Logo CNME
Gemeente Maastricht
Boomkwekerijen Jos Frijns & Zonen
Logo Ber Huynen
Thomassen Plant Protection
Logo VHN Notarissen

Landschapsarchitect Jasper Hugtenburg

Maison culinair

Dorpstraat 48, Maastricht

De Groene Poort Oost heeft een intentie overeenkomst met:

Logo IE Quest
Logo Just Goo
Logo UWC Maastricht