Stichting de Groenepoort Oost

De stichting stelt zich ten doel de voormalige voetbalvelden Scharn te herinrichten tot een openbaar toegankelijk multifunctioneel groen park als ontmoetingsplek waar zowel buurtbewoners van beide omringende wijken Scharn en Heer als de Maastrichtenaren uit andere wijken gebruik van kunnen maken. Een tweede doelstelling is het realiseren van meer sociale cohesie tussen omwonenden van beide wijken door buurtactiviteiten te organiseren. De Stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies en donaties van overheidsorganisaties, instellingen en fondsen en uit giften en legaten van particulieren.

Het bestuur van de stichting bestaat de volgende personen:

Overige leden van de initiatiefgroep:

Beloningsbeleid van de stichting

De leden van het Bestuur van de stichting de Groene Poort Oost genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ontvangen.


De Groene Poort Oost wordt ondersteund door:

Landschapsarchitect Jasper Hugtenburg

Plus VHNotarissen
LiekeSchrijft KNHM


De Groene Poort Oost heeft een intentie overeenkomst met:
“ie”quest “JustGoo/
uwc